Сеть творческих учителей бурятского языка "НАЙДАЛ" Пятница, 20.04.2018, 04:13
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Библиотека | Регистрация | Вход
Приглашаем на новый портал - "Буряад IT - юртэмсэ" - http://buryad.icde.ru/"!!!
» Меню сайта

» Категории раздела
Бурятская литература [9]

» Полезные ссылки

» Пед.сообщества

» Вместе с Google

» Наши направления
ImageChef.com

» Песня о ФГОС

» Твитты

Главная » Файлы » Бурятская литература » Бурятская литература

Yгын үндэhэн ба түрэл үгэнүүд
29.07.2012, 10:35

Гол зорилго: Yгын буридэл тухай мэдэсэ ургэдхэхэ.

hуралсалай: Yгэ соо угын ундэhэ оложо, ундэhэнhоо турэл угэнуудые гаргажа hургаха

хүгжөөлгын: hурагшадай ухаан    бодол    хγгжθθхэ, hурагшадай γгын нθθсэ баяжуулха.

хүмүүжүүлгын: буряад арадайнгаа туухэ заншал, зан абари ухаан сэдьхэлдэнь шэнгээн хумуужуулхэ турэлхи хэлэндээ унтаршагуй дурлал хумуужуулхэ

Хэрэгсэл: Шулэгуудэй текст, компьютерна презентаци, зурагууд

Хэшээлэй ябаса:

1.           Вводно-мотивационно шата

Мүноодэр хэшээлдээ бидэ гоё hайхан шэдитэ саад аяншалхабди. Энэ саад орохын тула үүдэнэйнь код олохо хэрэгтэй. Кодынь таахаяа даабари хэхэ хэрэгтэй.

Асуудал:

1.           Yгэ ямар хубинуудhаа бүридэнэб?

Узэг, абяан,уе, морфемэ

2. Анхан ба гараhан hуури гэжэ юун бэ?

Код олдоо, саадай үүдэн нээгдээ. Ямар саад гээшэб? Ямар юумэн эндэ урганаб? Харая.

Онтохон. Yни хада хэдэн мянган жэлэй саана «hура» гэhэн үндэhэн байгаа. Хүнүүд тэрэниие олоод, «Яахамнайб энээниие?»-гэжэ бодомжолбо. Yндэhэн хэлэбэ: «Таанад намайе таригты. Тиихэдэтнай би ехэ гоё  томо модон болохоб.»Хүнүүд  тэрэниие тариба.

Түрүүшын жэл нэгэ мүшэрхэн гараба, саашаа үшоо нэгэ, үшоо нэгэ… Олон мүшэрнүүд гараба. Булта үндэhоороо адлинууд, гэбэшье оорын шэнжэтэй, удхатай. Иимэ томо модон ургаа. (зураг харуулха). Хүнүүдэй харахада, үгэнүүдэйнь нэгэ хуби адли.

Постановка учебной задачи

- Yгэнуудэй ямар хубинь адли байгааб?

- Эдэ үгэнүүд ямар үгэнүүд гээшэб? Бидэ ямар саад ерээбибди?

Операционно-содержательна шата

Хэшээлэй темэ тодорхойлго.

Даабари:

- Ямар угэнүүд энэ үндэhэнhоо ургажа гарааб, тетрадьтаа түүжэ бэшэе.

 

 

Нэгэ хунhоо гараhан хунууд, тэрэнэй хуугэд хоорондоо хэд болодог бэ?

«Модоной үндэhэн газар доогуур,

Хүнэй үндэhэн газар дээгүүр» гэhэн буряад арадай оньhон үгэ бии.

Угай модон тухай. Жэшээ харуулха. Угынь хэлуулхэ.

 

Yгын үндэhэн ба нэгэ үндэhэнhоо гараhан угэнууд тухай уншаха.

Схемэ гаргаха

 


               +                     турэл угнэнууд

 

 

Турэл угэнуудые яажа элируулхэб???

Гурим, алгоритм гаргаха

Даабари: Шэлэхэ   3 зүргэ ногоон-

                                             шара-

                                             улаан-

1.           Yлүү үгэ ологты. Нэрлэгты.

а)hургаал, hурга, hура, hур, hурагша, hургагша

б)газар, газаа, газаршан, газарлиг, газаршала

в)хараса, хара, хараасгай,харагшан, харла

       2. Турэл угэнуудые гаргагты.

  3. Yгтэhэн угын хубинуудhаа угэнуудые бии болгохо.

 самопроверка по готовым образцам.

 

Уран уншалгада хандалга.

Д.Улзытуев. Баруун гар

Хурьhэтэ алтан дэлхэй дээр

Хун боложо турэhэн хун

Гараhан нэгэ наhандаа

Гансашье hаань, модо тариха

Гал гуламтаяа дэгжээжэ

Урсашье hаань, гэр бариха.

Хуушан сагай ёhоор

Хуурай дайдада т үрэбэл,

Худаг малтажа, уhа гаргаха.

3. Рефлексивно-оценочно шата

Наадан «Модо hуулга». Муноодэр бидэ саад соо ерээ хадаа модо тарихабди. Ряд бухэн оорын модотой.

1-дэхи ряд- ой

2-дохи ряд- модон

3-дахи ряд- тари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Бурятская литература | Добавил: olgazan
Просмотров: 1271 | Загрузок: 31 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
» Форма подписки

» Сайты на бурятском

» ИнтерБелый месяц

» Наши проекты

» Литер. проекты

» Сайты дацанов

» Портфолио

» Модули ИПК

» Форма входа

» Наш опрос
Оцените наш сайт
Всего ответов: 83

» Загрузка файлов

» Время жизни сайта

» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Поиск

» Закладки


Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтов - uCoz